Polityka Prywatności
Poniżej określono zasady zbierania i przetwarzania przez AW Inwest sp. z o.o. danych osobowych:


Jakie informacje o użytkownikach gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy?


Ograniczamy zbieranie i przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających nasz serwis internetowy do osób które w sposób świadomy pozostawiły swoje dane osobowe za pomocą naszego formularza kontaktu, droga e-mailową, lub za pomocą kontaktu telefonicznego.


Dane osobowe służą realizacji naszych zobowiązań, kontaktu oraz przedstawiania oferty sprzedaży nieruchomości, niezbędnych w relacjach klient-AW Inwest sp. z o.o.


Nie wykorzystujemy adresów IP użytkowników w żaden sposób. Nasz serwis internetowy nie zawiera cookie's. Jednakże zastrzegamy sobie w przyszlości prawo do zmian w serwisie, mających na celu ulepszenie pracy serwisu.


Na podstawie uzyskanych danych osobowych mogą być sporządzane zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych osobowych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.


Ochrona prywatności osób niepełnoletnich


Nasz serwis nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku użytkowników. Osoby niepełnoletnie nie powinny jednakże wysyłać żadnych informacji bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.


Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej deklaracji ochrony prywatności lub jakichkolwiek praktyk stosowanych w naszym serwisie, prosimy o kontakt pod adresem:

sekretariat@awinwest.eu

© 2003-2012 AW Inwest sp. z o.o. KRS 178936